Inleiding RADIO MALABAR.  Kort Overzicht   1917-1947

              Bekijk de 8 minuten durende film Radio Malabar 1917-1947.(jwu)

              Klik op onderstaande afbeelding.

            Station Malabar Zendstation

             Lange-golf Radio Telegrafiestation PKX Malabar 1925

______________________________________________

 

Gouvernementaal Zendstation Malabar.

Met de bouw van het Langegolf Zendstation in de Malabar werd in 1917 aangevangen.  Op 5 mei 1923 werd het officieel geopend met het verzenden van een gelukstelegram aan HM de Koningin.  Een en ander verliep niet geheel volgens plan. 30 jaar later in 1947 werd het station geheel verwoest. Nu rest alleen nog een ruïne. Op de Geschiedenis website Radio Kootwijk PCG vindt u onder het menu ‘…en Bandoeng’ een uitgebreide hoeveelheid documentatie en afbeeldingen over dit stuk koloniale geschiedenis. Nog veel meer interessante informatie bereikt u door te klikken op “meer over Bandoeng”,  maar zie ook deze vervolg site. 

Note: De PCG Website is in november 2017 gehacked en niet meer beschikbaar. 

 
 
 
Preanger Heren van de Thee 1921

             Zie hier ook de Brochure  ‘Radio Malabar’ (pdf 2013 jwu)  Klik op: BrochureMalabar 18a 

_________________________________________

 

Download het document op uw computer

_________________________________________

 

De geschiedenis van een gepasseerd koloniaal tijdperk. 

Arthur Bauer PA0AOB heeft de afgelopen jaren een zeer uitgebreide collectie documenten en afbeeldingen samengesteld. Dit unieke stukje Tempo Dulu kunt u mee beleven door te hier te klikken op de url van zijn website (met o.a. de inhuldiging van het Radio Monument op de Driehoek in het dorp Radio Kootwijk door de directeur generaal van de PTT Dr. Ir. M.H. Damme in 1939)

_____________________________________________
 
Smit transformatoren en motorgeneratoren in de Malabar PTT Zenders.

Op de informatieve website van Smit-transformatoren, gerealiseerd door Rudo Hermsen, vindt u een uitgebreid verhaal over  Radio Malabar met mooie en sprekende foto’s uit die tijd en verhaalt Eric Goewie over de laatste dagen van het station Malabar  .   

Op 19 febr 2015 ontvingen we van Rudo Hermsen uniek materiaal over Radio Malabar. Fred van der Burg stuurde Rudo Hermsen een korte e-mail en een aantal foto’s met informatie over zijn vader (Cees van der Burg) die vroeger gewerkt heeft bij o.a. zendstation Malabar. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de lange golf zender van Ir. Dr. C.J. de Groot die tussen 1923 en 1925 de eerste radio telegrafie verbinding maakte van Indonesië met met Nederland. In die tijd een prestatie van wereldniveau. Hij was ook betrokken met de ontwikkeling van de korte golf telegrafie zender Rantja Ekek, die na 1925 furore maakte.

Klik op : http://www.holechistorie.nl/index.php/verhalen/466-radio-malabar-kort-verhaal-van-cees-van-der-burg 

______________________________________________
 

Het Amateur Radio Malabar Project.  (5 mei 2013)

Op initiatief van een actieve groep Bandoengse radiozendamateurs ontstond het Malabar Project. Via Robbert Jan de Groot, webmaster van Radio Kootwijk PCG en Elizabeth van Kampen werden we van dit feit op de hoogte gesteld. De VRZA heeft het stokje opgepakt wat resulteerde in een spectaculaire kortegolf morse verbinding op 5 mei 2013. Precies 90 jaar geleden werd de radiotelegrafieverbinding op de lange golf tussen Malabar (Bandung) en Radio Kootwijk geopend en in dienst gesteld met een telegram aan H.M. inhoudende de tekst die ook nu weer de ether klonk. Voor de berichtgeving uit de Malabar klik op: http://radiomalabar.wordpress.com/ , de website van de Malabar Group, met veel bijzonderheden over de activiteiten ten tijde van de jubileum viering op 3, 4 en 5 mei 2013 . (Bijgewerkt tot 25 maart 2018, met Malabar 2018)

DSC_0551

Operators van het Malabar-station YE90PK, van links naar rechts : YB1HK – Hendra, YC1GOF – Anwar Haryono, YE1NZ – Iwan, YB1HDF – Asep, YC1PEF – Arief,  YB1JYL – Jilly,  YD1NAA – Ira,  YF1CRR – Roosdiarto, YB1KIZ – Asep, YF1AR – Budi Santoso, YC1DML – Damiel, Dessy (Emiel’s wife), Emiel Woudstra, YD1DDB – Edwin, YC1MTT – Tomi T. Prakoso en YB1LZ – Agus Gunarso. Op de achtergrond de resten van het radiozendstation dat  in 1947 geheel werd vernield .


     

_______________________________________________________________________

The Malabar Project ’93

Het idee van een rechtstreekse verbinding tussen het voormalig Nederlandsch Oost-Indië en het Moederland is in 1916 ontstaan in de vorm van een dissertatie van Ingenieur de Groot. De eerste luister- proeven vonden plaats met geleende Telefunken-ontvangers. Na bevredigende resultaten bij de ont- vangst van verschillende Europese en Amerikaanse zenders werden besprekingen gevoerd over geschikte frequenties en zendvermogens. Teneinde meer gegevens te verzamelen begon men met proefuitzendingen met een 100 kW Poulsen Vonkenzender van de Federal Telegraph Company en met een provisorische antenne aan een ballon bevestigd. Het bleek dat de resultaten echter niet bevre- digend waren, zodat dr. De Groot – die met de onderzoekingen belast was – een reusachtige kloof in het bergmassief uitkoos van de Gunung Malabar met 2 berguitlopers als natuurlijke ophangpunten voor zijn antenne. Als stroombron diende de enige reserve-dynamo van de Bataviasche Tramweg My (beschikbaar gesteld door OM v.d. Horst, redactie PK-jaarboek ’82); aangedreven door een 125 pK sterke vliegtuigmotor van de Militaire Aeronautische Dienst.
Dr. De Groot had inmiddels een gigantische vonkzender van 2400 kW vermogen geconstrueerd. Al- leen al het gewicht van de magneten bedroeg meer dan 180 ton, het spoelenmateriaal ongeveer 20 ton. Een groot koelwaterbekken voor het hoofdgebouw in de kloof diende voor afvoer van de warmte. De voor de zender benodigde waterstof werd in elektrolytische waterstofgeneratoren gemaakt. De zendfrequentie was 15.600 meter; het golfbereik lag tussen 7800 en 18.000 meter. Dit zender type werd in dubbele uitvoering geïnstalleerd en verder met ,,kleinere” zenders aangevuld. Zo werden er nog twee lichtkogelzenders van ieder 200 kW vermogen geplaatst, evenals een Telefunken-machinezender van 400 KWatt vermogen .

Antenne Malabar-2

De nieuw geconstrueerde antennes hadden eveneens geweldige afmetingen. De grote langegolfantenne werd door 5 over de kloof gespannen duimse stalen kabels van wel zo’n 2000 meter gedragen. De ophangpunten op de beide uitlopers van de Gunung Malabar bevonden zich ongeveer 900 meter boven het station. Vijf door motoren aangedreven lieren aan de zuidzijde, en overeenkomstige toe- standen met tegengewichten aan de noordelijke, dienden tot het constant houden van de trekspanning van 10.000 kg. De eigenlijke antennedraden bestonden uit met koperdraad omwikkeld non-ferro dragermateriaal van 7/8 duimsterkte. Door het hiermede bereikte grote oppervlak kreeg men te maken met corona-effecten. De bevestiging aan de dragerkabel vond plaats op 700 meter hoogte middels 2 meter lange isolatoren.
Op 5 mei 1923 werd het bedrijf officieel geopend. Desondanks werden niet alle verwachtingen vervuld, hoewel naar vele landen contacten konden worden gelegd.

_______________________________