“Hoor je het ook eens van een ander”

Na het functioneel leeftijdsontslag als militair (56 jaar) is Jos in 2009 voor Staatsbosbeheer aan de slag gegaan als projectleider gebiedsontwikkeling Radio Kootwijk, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen natuurwaarden, cultuurhistorie en publieksbelang, en dat op basis van een ‘tenminste kostenneutrale’ exploitatie.

 

                          

Download het document op uw computer

                      of http://www.monumentenregie.nl/voorbeelden/herbestemmingradiokootwijk