Radio Kootwijk de biografie van een Zendstation en een Dorp in het hart van de Veluwe.

door: Cees van der Pluijm  (1954 – 2014)

Het boek vertelt het verhaal van de zendtechniek, de ontwikkeling van het telegraaf- en telefoonverkeer, aanFlyer-1vankelijk vooral met onze koloniën, van 1919 tot nu. Daarnaast wordt het bijzondere Gebouw A (het voormalige hoofdzendergebouw, ook wel de sfinx van het Kootwijkerzand) architectonisch en cultuurhistorisch geanalyseerd en toegelicht. In een derde hoofdstuk vertelt hij hoe het is op te groeien in een besloten, geïsoleerde gemeenschap midden op de Veluwe, waar zo’n 150 mensen woonden en werkten op en om het zendstation, zonder winkels, scholen, kerken of andere ‘gewone’ voorzieningen. De geschiedenis van natuur en landschap, van de ijstijd tot nu, is een boeiend aspect van Radio Kootwijk,  daar wordt uitgebreid op ingegaan, waarbij buurtschappen als Assel, Hoog Buurlo en Gerritsfles ruim aandacht krijgen. Tot slot wordt het verhaal verteld van Radio Kootwijk na de sluiting van het zendstation: een sociaal-cultureel centrum voor concerten theatervoorstellingen, exposities, bedrijfsfeesten en congressen.

In  ‘Radio Kootwijk de biografie van een Zendstation en een Dorp in het hart van de Veluwe’  wordt het integrale verhaal gepresenteerd van bijna 100 jaar lokale geschiedenis. Maar wel een lokale geschiedenis van wereldbelang. Ook de rol van Radio Kootwijk in de oorlog komt uitgebreid aan de orde. Verder worden tal van misverstanden rechtgezet die in eerdere publicaties geslopen waren, worden broodje-aap verhalen ontzenuwd en krijgen de anonieme pioniers van Radio Kootwijk een naam en een gezicht.

Een luxe uitvoering met knip en leeslint, met veel en vaak unieke illustraties, 224 bladzijden en 1,34 kg zwaar.                                        De prijs is 29.50             2e druk (1000 ex): april 2015                Bron: Arnhem Direct 18 nov 2014

Te verkrijgen bij vele betere boekhandels en via internet. Klik op:

https://www.naibooksellers.nl/radio-kootwijk-biografie-van-een-zendstation-en-een-dorp-in-het-hart-van-de-veluwe.html

 


      

     HALLO BANDOENG  november 2008. Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)

     Hallo Bandoeng H.Vles -1

 

Hallo Bandoeng H. Vles samenvatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuwe boeken over Radio Kootwijk maarrrrrr……

Was er dan al eerder een boek over Radio Kootwijk ?  Ja zeker !

 

Alweer ruim 25 jaar geleden werd het boek ‘Tussen Zand en Zenders’ (147 blz.)te doop gehouden in het bedrijfsrestaurant te Radio Kootwijk. Dit boek is voortgekomen uit een fototentoonstelling. Zo’n duizend mensen bezochten in januari 1987 de tweedaagse expositie van foto’s, officiële en privé-opnamen, die met het ontstaan en bestaan van het radiostation op de Veluwe te maken hebben. En terwijl de belangstellenden langs de panelen schuifelden, hoorde men telkens de verzuchting: “het zou toch jammer zijn als met deze unieke verzameling verder niets zou gebeureTussen zand en zenders covern…”

‘Waarom maken jullie er geen boek van ?’  En dat gebeurde. Om een fotoboek als dit te kunnen uitgeven is een sponsor nodig. Het zou niet gelukt zijn zonder de steun van de Commissie voor Externe Budgettering van de Centrale Directie der PTT. Veel dank is ook verschuldigd aan al degenen die zo gulhartig foto’s hebben uitgeleend en afgedrukt, gegevens verstrekt herinneringen opgehaald, een technisch oogje in het zeil gehouden of op een andere manier geholpen. Zonder hùn medewerking was dit boek er zeker niet gekomen.

Het lijkt misschien ondankbaar maar in het boek zijn nauwelijks namen genoemd. Maar we meenden dat dit de beste manier was om de werkers van het radiostation in het algemeen de eer te geven die hun toekomt.

Zovelen immers hebben in de loop der jaren hun kennis en kundigheden, hun talenten en werkkracht aan Radio Kootwijk gewijd, dat een opsomming van al hun namen dit boek onleesbaar zou maken. En wie zijn wij om uit die lange rij een keus te kunnen maken ?

Tussen Zand en Zenders

Directeur generaal van de PTT dhr. Ir. C. Wit met het boek ‘Tussen Zand en zenders’. Van links naar rechts: Mw Betsy van de Pol (auteur), Ir. C. Wit, Mw Leona Udo-van der Sloot (samenstelling) en Mw Coby de Haan-van der Meulen (samenstelling).

 

 

We wilden met deze uitgave een beeld, een indruk geven van het ontstaan en het reilen en zeilen van het zendstation – en daarbij hoort ook het leven in het voor de medewerkers gebouwde dorp (of gehucht) zonder supermarkt, kerk of kroeg.

Bij het snuffelen in de archieven en het praten met ooggetuigen kwamen wij zoveel de stof voor dit boek tegen dat we er, om de perken niet te buiten te gaan, maar een deel van konden verwerken. We beseffen dat anderen misschien heel anders zouden kiezen en dat we hiermee dus niet iedereen tevreden hebben gesteld. Maar keuzen maken blijft nu eenmaal iets persoonlijks. We hopen in elk geval hiermee een overzicht te hebben gegeven van de geschiedenis van Radio Kootwijk vanaf het ontstaan van dit zendstation tot eind 1987 – en dat menige herinnering erdoor wordt opgefrist !

Via het antiquariaat worden er nog regelmatig exemplaren aangeboden voor prijzen die variëren tussen de 30€ en 60 €

 


 

  RADIO KOOTWIJK – Bron van verhalen. Ingekomen 21 december 2015

 

RKwk Bron van verhalen 2

RKwk Bron van verhalen

Inhoud Boek Coby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

‘Radio Kootwijk Monument in gewapend beton’ (2008)

 RKwk monument in gewapend betonVanuit het voormalig zendstation Radio Kootwijk werd in de vorige eeuw contact onderhouden met Nederlands-Indië. Het bijna 90 jaar oude bouwwerk, ontworpen in art deco stijl, vormt een herkenbaar silhouet te midden van de Veluwse natuur. Het boek ‘Radio Kootwijk, monument in gewapend beton’ gaat in op de keuzes in het ontwerp en de uitvoering, in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw. Zo wordt in dit boek uit de doeken gedaan waarom het gebouw juist werd opgetrokken uit gewapend beton. Vervolgens wordt ook de impact die de bouw van het zendstation had op de omtrek beschreven. Niet alleen architectonisch, maar ook sociologisch was het gebouw bepalend in de omgeving. De mensen die er bouwden, woonden en werkten vormden een bijzondere gemeenschap. Besloten wordt met een beschouwing van de huidige situatie en toekomstscenario’s. Na het wegvallen van de zendfunctie verkocht KPN Telecom in 2003 de gebouwen en de omliggende 400 hectare natuur aan het Rijk. Verschillende overheden zoeken nu samen naar een nieuwe bestemming voor dit unieke en kwetsbare complex.

Overige informatie: Auteur (s): Pieter Spits      Verschijningsdatum: 17 december 2008     Aantal pagina’s: 84  Taal: Nederlands

ISBN: 978075365924   Uitvoering: Hardcover   Overige informatie:    Prijs € 19,95 (incl. btw)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

    Meer info klik: http://radiokootwijk.free.fr/index.php?file=hans_knap.php

  Wij ontvingen het bericht dat op 15 januari 2017 Hans Knap, op de leeftijd van 83 jaar, te Laren NH is overleden.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen: zie hieronder

 

 

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)