Radio Kootwijk, 24 maart 2020

Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk. 24 maart 2020 

                             klik op: download het document op uw computer aan onderzijde

Download het document op uw computer

__________________________________________________________________________

 

ACTUALITEIT

Radio Kootwijk, januari 2020 door: redactie TZZ

2x AED In Radio Kootwijk met Gerritsfles

Medio 2019 is er in Radio Kootwijk en Gerritsfles met de bewoners een inzamelingsactie geweest om in het gebied de z.g. AED beschikbaar te krijgen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. We hadden daarvoor 1600 €    per AED nodig!. Na een intensief, door de Dorpsraad, geanimeerde Crowdfunding is het uiteindelijk , ‘1 voor 12’ toch gelukt. We mogen  trots zijn dat we vanuit het Dorp uit loyaliteit de twee AED’s hebben kunnen organiseren en plaatsen. Eén komt ter hoogte van de driehoek bij Turfbergweg 16  in Radio Kootwijk, en één op de Gerritsflesweg nabij nr. 15. Enkele inwoners hebben een instructie/cursus gevolgd om het apparaat in voorkomend geval te kunnen bedienen.

“Laten we hopen dat we ze nooit hoeven te gebruiken. Maar wat mooi is dat we dit met elkaar toch voor elkaar hebben gekregen”, aldus de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED geplaatst ter hoogte van de  Turfbergweg 16 7348BD                        AED geplaatst ter hoogte van Gerritsflesweg 15  7348BJ                                                                                                                                                                                                                         

Meer dorpsnieuws klik: https://oud.radiokootwijk.nu/het-dorp/dorp-rkwk/nieuwsbrfn/


 

Radio Kootwijk, 28 januari 2020

Dag allen,

Morgenavond  woensdag 29 febr . na 20:00 zal Hugh de voortgang van de dorpsraad toelichten. U bent als bewoner van harte welkom; inloop vanaf 19:45. Op dit moment worden er klinkers gelegd rondom het dorpshuis (het asfalt is verwijderd). We weten niet goed hoe de situatie morgenavond is, maar let u op; er kunnen bergen stenen liggen etc!

Neem uw oude parkeer-kraskaarten mee (2019); die moeten retour gemeente. Per adres hebben we enkele vellen nieuwe kraskaarten ontvangen van de gemeente (2020). Die zijn morgenavond beschikbaar. De parkeer-kraskaarten kunnen per 29 januari afgehaald worden bij Laura & familie Van der Klink, Radioweg 13. Wellicht moeten we extra bijbestellen, kortom geef tijdig aan  (via een mail aan de dorpsraad) als je grotere afname wenst.

Wellicht tot morgenavond!

De Dorpsraad .

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

 


 

Radio Kootwijk, 20 januari 2020

Beste bewoners,

Graag berichten wij u over het volgende.

Na de informatiebijeenkomst over de voortgang van de dorpsraad op vrijdag 7 december hebben een negental bewoners zich aangemeld voor een primaire rol of voor ondersteunende taken in de dorpsraad, in ieder geval tot de Algemene Leden Vergadering (interim-periode). De ALV is beoogt op 25 maart.

Afgelopen dinsdagavond 14 januari is het merendeel van deze groep bij elkaar geweest om te verkennen wat de dorpsraad inhoud, welke taken er liggen en wie zich tot welke taak aangetrokken voelt. Na afloop van deze bijeenkomst is de tijdelijke formatie van de dorpsraad als volgt:

      Hugh Jansman (voorzitter)

     Johan Mulder (penningmeester)

     Laura van der Klink (secretariaat, mailbox, parkeer-kraskaarten)

     Mirjam Knulst (ondersteuning secretariaat en externe betrekkingen)

     Gert Bos (lid)

     Frank Beltman (lid)

     Robert Sühre (lid, beheer dorpshuis)

 

Daarnaast hebben 4 dorpsbewoners zich gemeld om ondersteunende taken te verrichten, in ieder geval tot de ALV:

     Joyce Haije (lief en leed)

     Linda Jansen (o.a. advies scheiding entiteit Dorpsraad en Dorpshuisexploitatie en geldstromen)

     Anja Harbers (ondersteuning dorpshuis)

     Roger van der Weijden (ondersteuning dorpshuis)

 

We zijn als dorpsraad erg blij met deze gemêleerde betrokken groep bewoners. We hopen spoedig de overdracht van taken van Frank & Els Haemakers af te ronden. Daarnaast zullen tot de ALV de primaire taken aandacht krijgen en de lopende zaken worden afgerond.

De parkeervergunningen zijn recent of zullen op korte termijn bij een ieder worden afgegeven, dan wel in de brievenbus belanden. De parkeer-kraskaarten kunnen per 30 jan afgehaald worden bij Laura & familie Van der Klink, Radioweg 13.

Op woensdag 29 januari zal tussen 20:00-21:00 de voortgang worden toegelicht voor dorpsbewoners in het dorpshuis. Deze avond zullen er ook parkeer-kraskaarten af te halen zijn.

Hartelijke groet, Dorpsraad Radio Kootwijk

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

 

 


Verslag ingelaste bewonersvergadering dd 16 december 2019

Radio Kootwijk, 16 december 2019

Vanwege de verhuizing van de familie Hamaekers verliest de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk ineens twee van haar leden. Hieronder leest u het verslag van deze ingelaste bijeenkomt waarvoor de bewoners een uitnodiging per e-mail hadden ontvangen.

 

Download het document op uw computer

 

 

 

____________________________________________________

 

               Begin september 2019 ontving de redactie via e-mail de Nieuwsbrief  van de

               Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk.

 

Download het document op uw computer

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Radio Kootwijk, 11 juni 2019

Als we spreken over ‘Wolven op de Veluwe’ heeft dit direct ook betrekking op Radio Kootwijk. In de NRC van donderdag 6 juni 2019 stond een belangwekkend artikel hoe om te gaan met de wolf. Voor meer lezen zie pdf file hieronder of klik op “Download het document op uw computer” aan de onderzijde van dit item .

(redactie TZZ)

 

Download het document op uw computer

 

 

 


 

Begin mei 2019 ontving de redactie via e-mail de Nieuwsbrief

 van de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk.

 

Hieronder leest u de PDF uitgave

 

 

Download het document op uw computer

 

 

 

 


 

Nieuwsbrief november 2018 uitgegeven door de

Dorpsraad/Belangenvereniging RKwk

 

       Klik op: “Download het document op uw computer” voor weergave (zie onderzijde)

 

Download het document op uw computer


 

_______________________________________________

 

Op woensdag 29 augustus 2018 is men begonnen met de renovatie van de watertoren t

Renovatie Watertoren te Radio Kootwijk,  augustus 2018

e Radio Kootwijk. De firma Kemphuis heeft het 8 hoekig buizenframe en het vuurtorenlicht naar beneden getakeld. De beide onderdelen zullen weer naar een staat van nieuw worden getransformeerd. Verder zullen alle ijzeren kozijnen worden vernieuwd en zal de conditie van het beton nauwgezet worden gecontroleerd en waar nodig worden hersteld. De werkzaamheden zullen enige weken in beslag nemen.

Bovenzijde (kop) watertoren met antennes voor de zendamateurs.

vuurtorenconstructie watertoren Radio Kootwijk

In februari 2019 is het gerenoveerde roterende baken licht weer teruggegplaats op de kop van de watertoren te RKwk

 


 

ACTUALITEIT    juli 2018

 

De redactie TZZ ontving de onderstaande e-mails betreffende

 

wijziging leden Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk  

                                                                                                

Van: Grietje Anchelon [mailto:grietjeanchelon@gmail.com]                                  
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 12:54

Aan: Grietje Anchelon

Onderwerp: Wijziging leden dorpsraad Radio Kootwijk

 

Beste bewoners en belanghebbenden,

In volgorde hebben Grietje Anchelon (secretaris), Marit Elders (voorzitter) en lid Tilly Pronk per direct hun functie neergelegd in de dorpsraad Radio Kootwijk. De verklaringen staan hieronder. We verwijzen verder voor beantwoording van vragen naar de zittende dorpsraadleden via het emailadres: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Wij vragen aan de zittende leden om ook deze verklaringen op te nemen in het jaarverslag van de dorpsraad- en belangenvereniging.

Vriendelijke groet,

Grietje, Marit en Tilly

 


 

Verklaring Marit Elders, voorzitter

“Helaas, moet ik u mededelen, dat ik per direct mijn taken als voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk neerleg en vanaf nu, vrijdag 13 juli 2018 géén verantwoordelijkheden meer neem en draag voor de activiteiten van de DR. Ik ben niet meer in staat mijn functie als voorzitter uit te voeren en er rest mij, met pijn in het hart, niets anders dan mijn functie neer te leggen.

Tijdens mijn vakantie, eind juni/begin juli, heeft de secretaris haar werkzaamheden neergelegd in de DR vergadering. De reden was, dat zij het niet eens was met de gang van zaken en manier van omgang met elkaar in de dorpsraad. Ze voelt zich niet prettig bij deze dorpsraad. Daarnaast hebben in diezelfde vergadering drie dorpsraadleden aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben in mij als voorzitter. Vertrouwen, openheid en eerlijkheid is de basis van elke samenwerking, teaminspanning en voor alles wat je doet. Het verlies van vertrouwen gaat verder dan emoties en het maken van fouten. Er is hier dan ook een onherstelbare situatie in de dorpsraad ontstaan. 

Ik heb mijn mede dorpsraadgenoten bedankt met een bloemetje voor de resultaten die behaalt zijn. Tilly Pronk, je was een vast baken met aandacht voor lief & leed van dorpsbewoners en onze encyclopedie over hoe zaken in elkaar zaten over de jaren heen. Essentieel, omdat geschiedenis belangrijk is voor de toekomst. Grietje Anchelon, secretaris, zonder jou was er geen convenant geweest. Je wist je weg te vinden in de politiek, hield de externe partijen aangesloten en liet alles gesmeerd lopen. Robert Sühre; jij liet in de periode van het convenant de rest draaien, zonder hiervoor aandacht te vragen. Je deed het gewoon. De financiën, het dorpshuis, jij droeg dat. Dit was een grote klus en werd groter toen je ook de overdracht naar het nieuwe dorpshuis ging regelen. Gelukkig is Mirjam Knulst je komen helpen met de financiën en maakt daarin ook de financiën meer bestendig voor de toekomst. Els en Frank Hamaekers zijn je komen helpen met het beheer van het dorpshuis, zodat ook hier alles op rolletjes draait. Door jullie inzet waren we niet zover gekomen. Dank daarvoor en ik hoop dat de bewoners nog lang profiteren van onze inzet. 

Ik kan terugkijken op mooie resultaten die we met elkaar hebben bereikt o.a. onze inspanningen in het dorpenplatform, in de zorg in Radio Kootwijk en voor ons nieuw gesubsidieerde dorpshuis. En belangrijk resultaat was het aanbrengen van wijzingen in het bestemmingsplan en afspraken vast te leggen in een convenant tussen gemeente Apeldoorn, Staatbosbeheer en de Dorpsraad. Dit convenant heeft ons in staat gesteld een gelijkwaardige partner aan tafel te zijn wat resulteerde in deelname aan de werkgroep verkeer, wijzigingen in het Wisenten project en blijvende inspraak hierin, aan tafel met de hulpdiensten en gemeente inzake veiligheid en ontvluchting Radio Kootwijk en de meekijkende politieke partijen met ons dorp. Dit laatste hielp om op onze punten de juiste prioriteit te krijgen. 

Het is vrijwilligerswerk en ik heb in alle oprechtheid mijn best gedaan om de belangen van de bewoners zo goed en zo kwaad als het kon, te behartigen. Dit niet zelden ook ten kostte van mijn eigen belangen. Ik wil degenen danken die altijd positief waren en mij hebben gesteund, ondanks dat we het misschien niet altijd eens waren. Dat geeft niet, dat hield mij scherp. Ik wil degenen bedanken, die, ondanks dat het soms moeilijk is om onze eigen trots te trotseren, we elkaar in de ogen hebben aangekeken en hebben leren zien wat we bedoelen en wie we zijn. Dank je wel daarvoor. Ik wil de externe partijen, gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer en politie bedanken voor de samenwerking en het zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Ik kan zeggen, dat het een gemeenschappelijke zoektocht was over wat ons bestemmingsplan inhoudt en hoe we de veiligheid en leefbaarheid in Radio Kootwijk kunnen waarborgen. Het was mij een aangenaam genoegen. 

De ander en jezelf altijd recht in de ogen kunnen blijven aankijken, dat is waar ik voor sta. Welke fouten we ook maken en hoe we ook zijn. Het antwoord ligt verscholen in ‘t feit of je de ogen neerslaat òf durft te kijken. 

Dank jullie wel.“

 


 

Verklaring Tilly Pronk, lid

Beste allemaal,

Hierbij deel ik jullie mede, dat ik naar aanleiding van wat er gebeurd is tijdens de laatste dorpsraadvergadering mijn functie als lid opzeg.

Ik heb er toe besloten, omdat na de vele jaren dat ik in de dorpsraad gezeten heb, er altijd wel eens een meningsverschil was onderling, maar dat er altijd vertrouwen in elkaar geweest is. Het aanschuiven van een lid van de dorpsraad bij een vergadering of werkgroep is in het verleden nooit gezien als een bedreiging. Ook als een lid van de dorpsraad een van de anderen uitnodigd om mee te gaan werd dat nooit als een bedreiging gezien .

Zoals het nu gegaan is, is dit een Dorpsraad, waar ik mij niet prettig bij voel en ik geen deel meer van wil uitmaken. Het vertrouwen is weg in de onderlinge samenwerking.

Het is een vrijwilligersbaan en geen betaalde job en de Dorpsraad zou een team moeten zijn, maar is dat niet meer helaas als er geen vertrouwen in elkaar is .

Ik vind het ongelooflijk jammer, ook omdat ik graag het voetbalveldje zou willen renoveren , waar ik mee bezig was , zou willen afmaken, misschien kan dat nog wel als dorpsbewoner.

Ik wil jullie allemaal een voor een bedanken voor de fijne jaren. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is.

Tilly Pronk

  

Van: Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk [mailto:dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com]

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 21:24

Aan: Dorpsraad

Onderwerp: Wijziging bestuur dorpsraad Radio Kootwijk

 

Beste bewoners,

Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin het besluit van drie dorpsraadleden om per direct hun taken neer te leggen en te stoppen als bestuurslid. Deze mail heeft ons als zittende dorpsraadleden compleet verrast. De beslissing en de email is zelfstandig en zonder overleg genomen en uitgevoerd.

Hoewel we ons goed kunnen voorstellen dat u graag onze reactie op de inhoud van deze mail zou willen hebben, kiezen we ervoor om daar nu niet op in te gaan. Wel willen wij u in kennis stellen dat wij ons niet herkennen in het beeld dat is neergezet. We nemen ook afstand van zowel de vorm als de inhoud waarmee men bewoners en  onze relaties heeft geïnformeerd. We betreuren dit zelfs; het beperkte gevoel voor diplomatie en bestuurlijk inzicht wat uit deze mail spreekt schaadt onze reputatie als dorp en de dorpsraad als gesprekspartner. We hadden dit graag op een constructieve manier en in gezamenlijkheid als dorpsraad en bestuur behandeld. Die kans is ons helaas ontnomen.

De zomerperiode is er voor om bij te komen. De een gebruikt het om te reflecteren op waar die staat en hoe die verder zou willen. De ander gebruikt het om de batterij op te laden en te ontspannen. Wij als overgebleven dorpsraadleden zouden graag beiden doen; bezinnen en ontspannen. We stellen u voor om het reces te gebruiken om in de eerste plaats af te koelen.

De nog zittende dorpsraad zal u uitnodigen voor een overleg na de zomer. Hierin gaan we samen met u op zoek naar antwoorden en oplossingen. We zullen u een voorstel doen hoe we denken verder te kunnen maar ook ons democratisch stelsel gebruiken om naar u te luisteren, ons door u laten adviseren en samen besluiten te nemen. Als interim bestuur zullen we de taken continueren tot aan dit overleg. Zoals het soms in de Haagse politiek gaat zo kan het lokaal ook zijn.

In dit geval is er geen weg meer terug, maar wel een die voor ons ligt met nog altijd veel uitdaging, verbinding en saamhorigheid. Om die reden zijn we blij met de berichten die we hebben ontvangen waarin bewoners en relaties hun zorgen hebben geuit, hun betrokkenheid hebben getoond maar ook hun hulp hebben aangeboden.

Wij hebben daarom vertrouwen in een toekomst van het dorp en de dorpsraad, samen met onze partners en met elkaar. Laten we bij elkaar aangesloten blijven en vanuit openheid en eerlijkheid verder werken aan een leefbaar dorp voor iedereen.

Een fijne zomer toegewenst en tot ziens in de herfst!

Hartelijke groet namens het interim bestuur van de dorpsraad Radio Kootwijk.

Els Hamaekers
Robert Sühre
Frank Hamaekers
Mirjam Knulst

Uw reacties zijn welkom per email.

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Telefoonnummer: 055 301 71 61 / 06 20 71 74 49

 

  

 

Doden Herdenking Radio Kootwijk 4 mei 2018   

4 mei Herdenking bij oorlogsmonument Radioweg                door: Marit Elders,  vz Dorpsraad

 

Vrede doorgeven van hand tot hand

Om vrede door te geven van hand tot hand, moeten de handen leeg zijn. Handen leeg, betekent ook wapens neer. En als je dan met ‘lege handen staat’, geeft dit ook onze kwetsbaarheid aan. In je eigen kwetsbaarheid kan je vrede pas ontvangen en doorgeven.

Ik ben opgegroeid in Putten, een dorp waar in de oorlog een razzia werd uitgevoerd. 600 mannen werden weggevoerd. Ik heb op school vriendinnen gehad wiens opa’s uit de trein zijn gesprongen van het transport van de 600 mannen. Ik heb vrienden gehad wiens opa nooit is teruggekomen. We zijn opgegroeid met de pijnlijke emoties en verhalen van – toen jongemannen – die zich schuil hielden in het dorp en gespaard werden. De angst die ze doorstaan hebben tijdens de razzia is niet meer over heen te komen, open wonden die nooit meer helen.

Door de verhalen, de wonden die deze duitse razzia heeft veroorzaakt in ons dorp bij de vrouwen, de kinderen….. heb ik o.a. mijn duits laten vallen op school. Zo diep waren en zijn de wonden van een oorlog en zoveel impact heeft dat op de omgeving en personen.

Radio Kootwijk ís een bijzondere plek en wàs dat ook in de oorlog. En ik weet niet of je daar zo blij mee was. Eerst werkte je met als doel om families met elkaar te herenigen, te laten praten terwijl ze zover van elkaar verwijderd waren. Communicatie, verbinden, relatie….. dat was je doel. Toen kwamen de duitsers, overmeesterden de huizen, de gebouwen, de apparatuur en jou…je was in één keer een instrument, een wapen in de handen van de duitsers om verderf, leugens, kwaadsprekerij te verspreiden in Nederland. Misleiding door leugens was een belangrijk wapen van deze oorlog, velen hingen deze leugens aan en sloten zich aan bij de NSB en keerden zich tegen eigen landgenoten. Ze geloofden echt en oprecht dat dit beter was voor het land, voor Nederland. Als je het door had hoe deze oorlog gevoerd werd en de moed had… stond je op. Trok je hier een daar en stekkertje los, ‘wist je in 1 x niet meer hoe het werkte..’ O, wat moet dat spannend geweest zijn. Want als je gesnapt werd, dat je de radio uitzending verpest had, als je apparatuur onklaar gemaakt had…

Op 4 mei 2018 staan we stil bij de slachtoffers en gewonden. Gevallen slachtoffers door de kogel, lichamelijke mishandeling, emotionele oorlogen, onderdrukking, vernedering, manipulatie, bedrog, leugens, pesterijen, buitensluiting. Op 4 mei 2018 herdenken we hen die gewond of gevallen zijn en hen die opstonden – hier bijv in Radio Kootwijk – met gevaar voor eigen leven.

Laten we 2 minuten stil zijn.

Van 4 naar 5 mei – Om van herdenken naar het feest van de bevrijding te komen werden de wapens bijeengebracht en op een hoop gelegd. Naast de letterlijk wapens, waren dat ook  de wapens van emotionele mishandeling, manipulatie, leugens, pesterijen en buitensluiting.  5 mei kwam pas toen de vijand zich terugtrok en zijn wapens inleverde. Pas als je handen leeg zijn, ook zoals wij hier staan en gedenken, kan je vrede ontvangen en doorgeven.

Laten wij op deze plek van verbinden, van communicatie en relatie ons uitstrekken naar de opdracht die aan deze plaats Radio Kootwijk is gegeven.

Verbinden, communicatie, relatie..

De vrede doorgeven van hand tot hand in al onze kwetsbaarheid.

Ik wens jullie een feestelijke 5 mei toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________________________________________________   

Een nieuw Dorpshuis voor de Radio Kootwijkers

 

 

ONS NIEUWE DORPSHUIS                                                              Radio Kootwijk 29 oktober 2016

uit: Nieuwsbrief RKwk oktober 2016

Op 3 december betrekken wij het nieuwe dorpshuis. De verbouwing van gebouw J is nog in volle gang. In tegenstelling tot eerdere berichten is dat niet de T Loods maar gebouw J, achter de Theaterloods. ‘Dat is snel gegaan?!’ denk je nu vast. ‘Ja’ en ‘Nee’. We zijn er al anderhalf jaar mee bezig.  We hadden al uitstel gekregen met behulp van de gemeente Apeldoorn, maar begin september leek het er toch even op, dat wij onze subsidie terug moesten geven. Gelukkig heeft SBB begin oktober belangrijke keuzes gemaakt in overleg met de Dorpsraad en hebben ze hard gewerkt om voor ons een nieuw dorpshuis te realiseren.

Dat betekent voor de Dorpsraad de uitdaging om voor het eerst in de geschiedenis, te zorgen dat het Dorphuis financieel zelfstand geëxploiteerd kan worden. Een spannende taak voor de penningmeester en de beheerder van het Dorpshuis. Je mag gerust weten, dat wij als Dorpsraad hebben we getwijfeld of dit dorp wel geschikt is voor een dergelijk dorpshuis, waarin er veel leunt op bewoners. Want zijn het niet steeds dezelfde mensen die zich inzetten? Leunt dat niet te zwaar? Is er nog wel animo voor een dorpshuis? We hebben gezegd dat het dorpshuis onze ziel is van het dorp. En we hopen dat onze angst volledig onterecht is door het animo en de hulp die er zal zijn tijdens de inrichting en verhuizing.

Het gebruik van het dorpshuis is voor de activiteiten van de Dorpsraad, de belangenverenigingen en gebruik door en voor bewoners. Gebruikt u het dorpshuis? De penningmeester zal contact met u opnemen over het gebruik.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Radio Kootwijk ‘onder dak’ !  (redactie)

 

IMG_20161028_140917624

Radio Kootwijk 30 oktober 2016

Het nieuwe dorpshuis voor de bewoners van Radio Kootwijk nadert zijn voltooiing.               

De faciliteit (wordt) is gerealiseerd in een ruimte vlakbij de Theaterloods. De als gebouw J bekende loods is tijdens de 2e wereldoorlog door de bezetter gebouwd als werkplaats. Het staat samen met het transformatorhuisje aan de zuidzijde van gebouw G (nu Theaterloods).  Deze “Nieuwbouw Nederlandse Siemens Mij. Radio Kootwijk” verrees in 1942 na een bouwaanvraag van de directeur-generaal der PTT. De naam Siemens maakt duidelijk dat de bezetter een belangrijke rol speelde bij de bouw van de montagehal (G) en de werkplaats (J). De werkplaats (J) bij de montagehal heeft cultuurhistorische waarden  als functioneel ondersteunend onderdeel van het toenmalige zendercomplex. Het gebouw is tot 1998 in gebruik geweest als lak-oftewel spuitinrichting voor de in gebouw G geconstrueerde zendapparatuur en o.a. de geelkleurige ANWB Praatpalen.

 

 

IMG_20161028_140758431

 

IMG_20161028_140408996

IMG_20161028_135942629

 

____________________________________________________________________

Wisenten kunnen half april definitief uitgezet worden!

Groen licht voor wisent bij Kootwijk

De kudde wisenten op de Veluwe kunnen half april definitief uitgezet worden. Dat meldt Stichting Wisent op de Veluwe. Eerder deze maand was de komst van de Europese bizon op een terrein globaal tussen Kootwijk en Radio Kootwijk onzeker, vanwege bezwaren van bewoners van Radio Kootwijk.

DSC_4136 - kopie - kopie

Wisent komt nu definitief naar de Veluwe –                                                                   Foto: ©Louis Fraanje

Radio Kootwijk positief

Naar aanleiding van een draagvlakpeiling, uitgevoerd door de dorpsraad van Radio Kootwijk, is nu helder dat een meerderheid van 41 procent in het dorp positief is over de komst van de dieren. 36 procent stemde neutraal, 23 procent stemde negatief. De uitkomsten en conclusies zijn gedeeld met Staatsbosbeheer, die nu besluit over de komst van de dieren.

De snelheid en kwaliteit waarmee de draagvlakpeiling is uitgevoerd door de dorpsraad en gemeente, wordt erg gewaardeerd door Staatsbosbeheer, de Stichting Wisent op de Veluwe en ARK . Het geeft veel duidelijkheid en handvatten voor de toekomstige samenwerking.

Planning
De verwachting is nu dat de 4 wisenten de tweede week van april uit Duitsland komen. Dan gaan ze eerst naar het wengebied midden in het bos. Na een wenperiode van 4-6 weken kunnen de dieren het hele leefgebied gaan verkennen. Het startmoment van de excursies is gekoppeld aan het uitvoeren van de gemaakte afspraken met het dorp over verkeer en vervoer. Ook wordt het raster voor die tijd op enkele punten verplaatst. De komende twee weken worden de drinkpoelen afgerond; dat betekent klei aanvoer, verdichten en met zand afdekken. Daarna gaat begin april stroom op het raster.

Er blijft gestructureerd contact nodig met de dorpsraad, de gemeente Apeldoorn en bewoners over het project, zo meldt de stichting. Vanuit het dorp werden eerder vooral zorgen geuit over parkeerdruk door belangstellenden die de dieren willen bekijken. Volgens de stichting zijn die zorgen onterecht, omdat bezoek aan de wisenten alleen via een excursie onder leiding van een gids kan. Startpunt van die excursies ligt niet in Radio Kootwijk, maar in Kootwijk.

(bewerking  redactie ‘Tussen Zand en Zender’. 24 maart 2016)

 


 

NIEUWSBRIEF SBB No.5 HIER RADIO KOOTWIJK  februari 2016Logo SBB nieuwLogo Radiokootwijk met payoff

  •  –fragmentarisch-

Mededeling   Team Radio Kootwijk    

Met ingang van 1 fMenno Brandtebruari hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het team van Radio Kootwijk. Het contract van Waronne Elbers is niet verlengd en Saskia Boerrigter krijgt binnen Staatsbosbeheer een andere functie. De formele rol van Waronne als zakelijk leider Radio Kootwijk wordt tijdelijk door mij, Menno Brandt, hoofd afdeling landschap, cultuur en gebouwen Staatsbosbeheer, ingevuld tot er een opvolger/-ster is gevonden. De werkzaamheden van Waronne en Saskia zijn binnen het team tijdelijk herverdeeld.

Wanneer er nog vraagstukken openstaan waarvoor Saskia of Waronne uw contactpersoon was, wil ik u verzoeken deze door te geven aan het team van Radio Kootwijk. Dit kan per mail via info@hierradiokootwijk.nl of telefonisch: 055 – 519 16 65. Wij zullen dan gezamenlijk kijken hoe we hier vervolg aan geven.

Menno Brandt, manager SBB team RKwk

De komst van de Wisent

Op 5 februari (vandaag) is constructief overleg geweest tussen de wijkmanager van de gemeente Apeldoorn, de voorzitter van de Stichting Wisent op de Veluwe, de voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk en Staatsbosbeheer. Tijdens dat overleg bleek dat niet bij iedereen de gegevens en antwoorden bekend waren op de vragen die leven. Afgesproken is dat we op vrijdag 19 februari opnieuw bij elkaar komen en dan met elkaar een besluit nemen over “hoe verder ?”

Kijk voor complete Nieuwsbrief  Bij Dorp RKwk/Dorp & Bewoners onder Nieuwsbrieven


Radio Kootwijk, 29 november 2015

wisent actueel

_________________________________________________________________________________________________

Radio Kootwijk, 30 november 2015.

Met betrekking tot het onderwerp Wisent worden momenteel door de betrokken organisaties de mogelijkheden onderzocht de  Radioweg achter gebouw A, het z.g. Radiolijntje, weer te ontsluiten. Dit zal het dorp Radio Kootwijk als muziek in de oren klinken. Het afgelopen jaar heeft men zich, na het bekend worden van het Veluwse  Wisent Project, bezorgd betoond over de te verwachten verhoging van de verkeersintensiteit. Door het gebruik van het Radiolijntje zal dit dan niet ten laste komen van het Dorp. Meer informatie wordt ongetwijfeld geleverd door SBB.

 Redactie website: Radio Kootwijk ‘Tussen Zand en Zenders’

Hieronder de voorgestelde route voor de touristen die op wisentexcursie/tour gaan.

Download het document op uw computer

“”]

Voor meer Wisent scroll verder naar beneden!


  

Logo Radiokootwijk met payoff   Ingekomen : Radio Kootwijk, 25 november 2015     Radio Kootwijk avond_Frank Volkers-1

Voormalig hoofdzender gebouw A te Radio Kootwijk                                                                                           foto: Frank Volkers SBB


 

Logo Radiokootwijk met payoff

 
         2 November 2015
 
 
SBB Verboden zwijnen te voeren-1
 
 
 

 

 
                            Radio Kootwijk,10 September 2015
 
 
 
                              prov. GD                       
 
                                             Nat. bescherm. wet 1998 wisents
 
_________________________________________________________________
 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
 
Lees hieronder het gehele pdf document (exl. Bijlagen)
 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
 
 
  

 

 


 

 

 

 

WISENTS OP DE VELUWE

wisentendef2

Logo Radiokootwijk met payoff

Logo SBB nieuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Elbers, Waronne  Verzonden: dinsdag 1 september 2015  Onderwerp: Drinkven Wisent

Beste mensen,

Zoals al eerder gemeld is er een nieuwe plek voor de drinkven voor de Wisent gevonden die niet zichtbaar zal zijn vanaf de weg. Deze plek is in samenspraak met de Dorpsraad, Stichting Wisent Veluwe en Staatsbosbeheer bepaald en de vergunningsaanvraag hiervoor loopt. De wisent zal door deze nieuwe drinkplek waarschijnlijk alleen maar te zien zijn als men met een excursie mee gaat van de Stichting Wisent Veluwe. Hiermee proberen we te voorkomen dat we “kijktoeristen” naar dit gebied trekken. Het leefgebied van de Wisent zal daarom ook alleen als “midden Veluwe” worden benoemd.  De Provincie Gelderland juicht de komst van de Wisent toe en helpt bij de financiering van het project: http://www.gelderland.nl/Drinkvennen-voor-wisent-op-de-Veluwe

De excursies zullen te boeken zijn via http://www.wisentopdeveluwe.nl en bestaan uit groepjes van +/- 15 personen die met een (elektrisch)busje naar Radio Kootwijk gebracht zullen worden.Hiermee wordt de Veluwe wel aantrekkelijker voor toeristen maar zonder dat dit meer verkeersovelast door het dorp oplevert.

Met vriendelijke groet,   Waronne Elders

 


 

prov. GD

 Arnhem, maandag 31 augustus 2015

Drinkvennen voor Europese bizon op de Veluwe

Om de komst van een groep Europese bizons, ook bekend als wisenten, op de Veluwe mogelijk te maken zijn een   aantal drinkvennen nodig. De provincie Gelderland draagt bij aan de aanleg van drinkvennen en de bouw van een vangkraal. Ook K3 Delta en Vitens dragen bij aan de aanleg van de watervoorziening.

Wisent in natuur

Samenwerken

‘De komst van de wisent op de Veluwe is een mooi voorbeeld van samenwerking die niet alleen bijdraagt aan nieuwe natuur, maar ook zorgt voor nieuwe ontmoetingen in die natuur. Zo wordt de Veluwe nog aantrekkelijker voor toeristen en daar ben ik blij mee’, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Variatie

De wisent, de europese bizon, is een wilde rundersoort die de Veluwe nog aantrekkelijker maakt voor bezoekers. Bovendien zorgen wisenten met hun aanwezigheid voor meer variatie in de natuur en helpt hun komst bij de instandhouding van deze bedreigde diersoort.

 Aanleg

Stichting Wisent op de Veluwe bereidt de komst van de wisenten voor. Staatsbosbeheer stelt een stuk natuurgebied ter beschikking waar Ark Natuurontwikkeling de wisenten laat grazen. Deze voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde om de wisent welkom te kunnen heten op de Veluwe. De provinciale bijdrage bedraagt € 157.000 euro. De aanleg van de drinkvennen start in het najaar van 2015.

Gepubliceerd op: maandag 31 augustus 2015

Contact

Provincie Gelderland

Eusebiusplein 1a
6811 HE ARNHEM
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T (026) 359 91 11
provincieloket@gelderland.nl

 


 


 

Stichting Wisent op de Veluwe

Wisent 1 en 2

               


Klik voor meer info op: http://www.wisentopdeveluwe.nl/nieuws/detail/het-leefterrein-van-de-wisent