Radio Kootwijk herbergt een 3 tal monumenten te weten :

  =Het monument op de driehoek voor 10 jaar PTT Radiotelefonie met Indië

  =Het monument ter herdenking van de oorlogsslachtoffers 1940-1945

  =Het monument  50 jaar Radiodienst 1923-1973 RKwk.

  

  ‘Monument, ’50 jaar Radiodienst 1923-1973 RKwk’

 

Monument 50j Radiodienst kopie

   Monument 50 jaar Radio Dienst in volle glorie.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Monument 50 jaar Radio Dienst onttakeld sinds 2011..       

 

 IN MEMORIAM

 Monument 50 jaar Radio Kootwijk  

Op 5 mei 1973 was het 50 jaar geleden dat het draadloos telegrafieverkeer met ‘ Ons Indië ’ werd geopend. De echtgenote van de toenmalig beheerder van het Radiostation Kootwijk mw Heespelink heeft dit feit gestalte gegeven door een monument te maken dat is opgebouwd uit alle materialen welke op het Radiostation Kootwijk voorhanden waren. Het symboliseert, door 25 phyton tuidraden vormgegeven de verbinding, vanuit één punt (RKwk) over de oceanen, met Indië en uitwaaierende over de Indische archipel. Diverse onderdelen en kleuren kenmerken het monument. De tuispanners zijn zwart, de Phyton tuidraden geel, de Mannesman mastdelen blauw en de Indische archipel wordt door rood geschilderde profielijzer aan tuiblokken verbeeld. Het monument is geografisch geplaatst in de Oost-West richting. Bij het monument behoort een messing plaatje met het opschrift :  “7 mei 1973   50 jaar zendstation radio kootwijk”

Het monument stond op gesteld een 20 tal meters in de hei aan de noordzijde van de Radioweg in de nabijheid (140m )van het hoofdzendergebouw A. Volgens Staatsbosbeheer “zou het de natuur in de weg staan” !

  

Nu: Héél, héél erg ‘Droef’ na 7 jaar niets doen!  (2011-2018)

 

“IN MEMORIAM” ?


‘Monument, ’50 jaar Radiodienst 1923-1973 RKwk’

Op 18 maart 2011 publiceerde de Stentor een artikel onder de titel: Vandalen vernielen “Monument 50

jaar zenden” in Radio Kootwijk. 

klik:  https://oud.radiokootwijk.nu/sbb/monument-50-jaar-radiodienst-droef/

Het monument ‘50 jaar Radiodienst’ werd in 1973 onthuld bij de herdenking van het openen der radiotelegrafie-dienst tussen Radio Kootwijk en Indië. Het monument viel ten prooi aan koperdieven. Staatsbosbeheer, sinds 2010 eigenaar van de gebouwen en terreinen te Radio Kootwijk, had al een plan om het monument aan de Radioweg te verplaatsen omdat het  “de natuur in de weg stond”  (?!).  Het SBB kernteam dat de scepter zwaait in Radio Kootwijk heeft na de melding van de vernieling toegezegd  “het monument in zijn oude luister te zullen herstellen en daarna te plaatsen in de nabijheid van het voormalige hoofdzendergebouw”. Nu, vijf jaar later liggen de restanten van het gedemonteerde monument, er als oud roest, nog onaangeroerd opgeslagen. Er lijkt geen zicht dat het Radiodienst-monument binnenkort alsnog zal worden hersteld. Een steeds droever stemmende ontwikkeling. Tot 30 januari 2017 is er door Staatsbosbeheer geen enkel initiatief ontplooid.  “Aschamed you SBB”  (red.)

J.W.L. Udo, Radio Kootwijk

  

     Monument Herdenking 1940-1945 Radio Kootwijk, begin Radioweg t.o. R9

Monument RKwk R2-1

Monument RKwk R2-2

Monument RKwk-4Monument RKwk R2-3


Bron:

Het artikel Monument in Radio Kootwijk troffen wij aan in het boek:

Stichting Bevrijding Apeldoorn  40-45

Het verhaal achter Apeldoornse oorlogs- monumenten 2006

  

Het ‘Wereldbolmonument’ – 10 jaar Radiotelefonie met Indië  –

 

Radio Kootwijk “Piekt” weer.
In Radio Kootwijk, op de splitsing van wegen, waar de Turfbergweg overgaat in de Radioweg bevindt zich het plantsoen ‘De driehoek’. Centraal in het plantsoen, met een van natuur-stenen platen bestraat gedeelte, werd in 1938 een monument geplaatst ter herinnering aan het feit dat tien jaar eerder de eerste officiële radiotelefoonverbinding met Nederlands-Indië tot stand kwam.

   Monument 10 jaar Radiotelefonie 1928-1938         foto jwu

Het monument bestaat uit een viertal zitbanken, en een centraal geplaatste koperen wereldbol met ster(piek) op een terracotta pedestal. Aan de oostelijke rand bevindt zich een, uit de ijstijd daterende vanuit Scandinavië door de gletsjers meegevoerde, granieten zwerfkei. De beeldhouwer Titus Leeser heeft ter plaatse er een roepend hoofd uitgebeiteld met de tekst: Hallo Bandoeng! 28 februari 1928-1938
Tot oktober verleden jaar heeft de karakteristieke bronzen wereld bol er bijna 75 jaar ongeschonden gestaan totdat een onverlaat de koperen piek van het monument heeft afgebroken en daarmee het monument ernstig beschadigde. Het ‘robijntje’, op de positie Bandoeng op de wereldbol, was al vele jaren eerder van het monument verdwenen.
We hebben het er niet bij laten zitten, en contact opgenomen met Yvonne de Vries van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Vormgeving te Apeldoorn. Zij vond de kunstenaar Tirza Verrips bereid om aan de hand van de door ons geleverde duidelijke foto’s, en in samenwerking met de volgens Tirza beste bronsgieter van Nederland Hans Steylaart uit Waardenburg, een replica te maken. Het heeft daarna toch nog tot medio mei 2013 geduurd voordat het monument weer herenigd werd met de bronzen ster.
Een ‘Pluim voor de Piek’ verdient het team Ruimtelijk Vormgeving van de Gemeente Apeldoorn. Als opdracht-gever en budgethouder ‘kleine monumenten’ heeft het de 1500 euro kunnen reserveren die de restauratie van het herinnerings monument heeft gekost. Een vervanger voor het Bandoeng Robijntje zal binnenkort ook weer worden teruggezet waarna het monument op de Driehoek weer helemaal compleet zal zijn.
Flitsredactie, juni 2013</h1