Een vleugje radio-geschiedenis: Het ontstaan van het station Kootwijk Radio.

 

‘VRIJHEIDSZIN EN ONDERNEMINGSGEEST’

“Dat zijn de gulden woorden, die zoo dikwijls al geschreven zijn boven dat prachtige hoofdstuk onzer geschiedenis, dat vertelt van onzen onafhankelijkheidsstrijd en van de kloeke ontdekkingsvaarten de wereld rond”.   

 

uit: PTT Bedrijfsbeelden Serie D n°1 “Rijkszendstation KOOTWIJK RADIO”  1930

 

Om het PDF bestand te lezen klik op:  -Download het document op uw computer- aan de onderzijde van het blad.

 

“”]