_________________________________________________

 

    Inhoud :

1 RadioKootwijk “De Wereld rond een Zendstation”

2 Cultuur Historische Efect Rapportage  Radio Kootwijk. CHER

3 Cultuur Historische Aanvullende zendTerrein inventarisatie  Radio Kootwijk.  CHAT

Radio Kootwijk ‘Een wereldje appart’

5  Nieuws van de ‘Sterrenwacht’ te Radio Kootwijk

6  Opnieuw een ‘Sterrenwacht te Radio Kootwijk ?

7  Herinnerings paneel voor de eerste kaart van de Melkweg (1951)

8  Radio Kootwijk is nieuwe ‘TTBO’ 25-11-1991

 

 


 

      1   

               

                          RADIO KOOTWIJK

                                           ‘De Wereld rond een zendstation’

 

 

Uitgave:  Historisch Museum Apeldoorn, 1996 bij de gelijknamige tentoonstelling van 19 november 1996 t/m 16 februari 1997 Tekst: Ingrid van Hoorn 

Eindredactie: Ingrid van Hoorn en Dolly Verhoeven. Grafische vormgeving en ontwerp omslag: Louis Radstaak  Druk: De Rijn, Dieren.  Wilt u de inhoud van dit boekwerkje raadplegen kijk dan hieronder en scrol  of/en klik aan de onderzijde van dit blad  op: ‘Downloaddit document op uw computer’.  

 

 

 

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

 

 

 

 


      

   2                                       

   Cultuur Historische Effectrapportage Radio Kootwijk.

  In opdracht van: de provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Rijksdienst voor de  Monumentenzorg.  Productie en Copyright:  stoa, . .   d.d. 2 maart 2004.

 CHER FRONTOm de cultuurhistorische waarde van het complex Radio Kootwijk te kunnen beoordelen, is onderzoek verricht naar onder   meer de architectuurhistorie en de relatie met ecologie en landschap. Dit heeft ertoe geleidt dat in de rapportage gedetailleerde beschrijvingen en waarderingen voor Radio Kootwijk zijn opgenomen.

 

De CHER kent de volgende conclusies:

Het zendcomplex is op internationaal niveau van grote cultuurhistorische waarde. Het complex is in zijn   functionele en ruimtelijke samenhang van belang (de som der delen is uniek). De ruimtelijke structuur en samenhang van het complex moeten het uitgangspunt vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Vanwege het belang van het complex als geheel moet gestreefd worden naar een visie op het hergebruik van het totale zendcomplex. De cultuurhistorische achtergrond van het complex kan als inspiratiebron dienen voor een nieuw gebruik. Diverse gebouwen kennen een monumentale status. Zendgebouw A is beschermd als rijksmonument. Voor diverse ander gebouwen wordt (ten tijde van het opstellen van het CHER) geadviseerd deze alsnog aan te wijzen als rijks- of gemeentelijk monument. De verschillende objecten die deel uitmaken van Radio Kootwijk hebben een waardering gekregen op basis van de aspecten “cultuurhistorische waarde”, “ensemblewaarde”, “architectuur-historische waarde”, “gaafheid” en “zeldzaamheid”.

In de CHER worden alle objecten op het zenderterrein als ook in het Dorp Radio Kootwijk omschreven en afgebeeld.

Wilt u de CHER raadplegen kijk dan hieronder en scrol en/of klik aan de onderzijde op: ‘Download het document op uw computer’.  

 

 

 

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

 

 

 

 


  

   3

Cultuur Historische aanvullende

 

zenderterrein inventarisatie Radio Kootwijk

 

door: Michiel van Willigen

 

 

 

“CHAT” 

De ’Cultuur Historische Aanvullende Terreininventarisatie’ levert een bijna compleet beeld op van wat er nog over is van de tastbare geschiedenis van Radio zendstation Kootwijk. De ‘CHAT’ kan worden beschouwd als een vervolg op de CHER, hierboven op dit blad. Zo liggen er nog resten van de Flakstelling (luchtafweer) , het Barakkenkamp, intacte schuilkelders, de bunker en enkele zender/antenne overblijfselen niet ver van de begaanbare paden. De mogelijkheid is er dat ze met eenvoudige bewegwijzering weer tot het publieke domein van Radio Kootwijk zouden kunnen betrokken. Het is de bedoeling dat er voor de omgeving van Radio Kootwijk een boekje gemaakt kan gaan worden, volgens het formaat van de themaboekjes ‘Bellevue Route’……….

Wilt u de ‘CHAT’ raadplegen kijk dan hieronder en scrol en/of klik aan de onderzijde op: ‘Download het document op uw computer’.

 

Jammer genoeg heeft de ervaring, gedurende de afgelopen jaren, geleerd dat Staatsbosbeheer weinig op heeft met de radiohistorie van Nederlands belangrijkste intercontinentale zendinstallatie teRadio Kootwijk. Een viertal verplaatsbare fotopanelen en in de donkere catacomben nog wat afbeeldingen zijn nagenoeg de enige herkenningspunten die herinneren aan het roemruchte technisch verleden van het zendstation.

Het in 2011 door koperdieven vernielde monument ’50 jaar RadioDienst 1923-1973′ ligt al 8 jaar als schroot achter een der gebouwen. De toezegging van SBB het monument weer te herstellen en te plaatsen blijkt van weinig tot generlei waarde gebleken !  

(Redactie ‘Tussen Zand en Zenders’)

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

 

 

 


 

   4

 

Radio Kootwijk ‘een wereldje apart’

Uit: PTT – Bedrijfsbanden  11-1966

Reportage: Ruud Groen

 

 

Download het document op uw computer

 

 

 

 


    

   5

 

 Onderhoud Openbare Ruimte

onderhoud

 


 

   6  

 

Sterrenwacht RKwk    

   7

Melkweg Monument
 

 

  Zie fotogalerij: https://oud.radiokootwijk.nu/het-radiozendstation/fotografie-zendstation-rkwk/de-teloorgang-vh-directie-gebouw-f/

 

 


  8
 
 
Uit : Nieuwe Apeldoornse courant, 25 nov 1991
 
RKwk TBBO